– Ga zorgvuldig om met het bijvullen en verplaatsen van uw machine


We doen het allemaal wel eens, even snel de waterbak bijvullen met een waterkan of machine snel verplaatsen tijdens het schoonmaken. Maar terwijl u dit doet, kan er bij het morsen van water vervelende en vooral onnodige schade ontstaan.

  • Bij diverse modellen bevinden zich, vlak naast of boven deksels van de machine, ventilatie uitsparingen. Wanneer water hierdoor naar binnen komt is het mogelijk dat er kortsluiting in uw machine ontstaat.
  • Bij het ontstaan van kortsluiting is het mogelijk dat het besturingssysteem van uw machine, de zogeheten printplaat, defect raken.
  • Let op of verwijder uw waterbak wanneer u de machine verplaatst. Indien u dit niet doet is het goed mogelijk dat het water uw bak uit klotst en in uw machine verdwijnt.
  • Let alstublieft goed op bij het inbrengen voor onderhoud of reparatie dat uw waterbak en lekbak zijn geleegd.
  • Vervoer altijd uw machine rechtopstaand, en niet in de doos steunend op zijn achterkant. Er zit namelijk altijd water in uw machine. Door het verkeerd vervoeren van uw machine biedt u het water de mogelijkheid om uit de machine te lopen en zo meer onderhoud of defecten te veroorzaken.
  • Wanneer er per ongeluk water in uw koffiemolen terecht komt zal dit door middel van de warmte, wrijving en gemalen koffie, mogelijk een harde korst vormen in het maalwerk. Hierdoor zullen de bonen niet meer kunnen worden opgepakt en hoort u de molen enkel draaien. Indien er teveel schade is ontstaan is het mogelijk dat de molen in zijn geheel moet worden vervangen.
  • Neem nooit het bonenreservoir uit met een vochtige doek, om bijvoorbeeld vet-resten te verwijderen.
  • Zorgt tijdens het verplaatsen van uw machine in de winterperiode er voor dat uw machine niet langdurig in een te koude omgeving staat. Te lage temperaturen en uiteraard de vrieskou kunnen uw machine behoorlijk beschadigen.

Category: Onderhoudsadviezen

← – Ga zorgvuldig om met het bijvullen en verplaatsen van uw machine

Reacties zijn gesloten.